ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT CÓ TIẾP ĐIỂM (3 KIM) IPSH GB-FRANCE

Thông tin sản phẩm:

Tên sản phẩm: ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT CÓ TIẾP ĐIỂM (3 kim) IPSH GB-France

Model: ILPSH

Đồng hồ đo áp suất tiếp điểm 3 kim là loại đồng hồ lựa chọn các tiếp điểm để thiết lặp các công tắc điện.

Đồng hồ áp suất có 1 hoặc 2 tiếp điểm

Các tiếp điểm được thiết lập qua các khoảng đo khác nhau.

Đồng hồ có độ tuyến tính cao, độ trễ thấp.

Giá xin vui lòng liên hệ 0915 023 128

Còn hàng