Xem tất cả 2 kết quả

MÁY THỔI KHÍ ANLET

Thông tin sản phẩm: Rotor được thiết kế 3 thùy. - Hệ thống giảm thanh đặc biệt. - Hiệu suất hoạt động ổn định. - Độ rung và độ ồn thấp. - Tiêu thụ ít năng lượng. - Độ bền và tuổi thọ vận hành cao. Lưu lượng: từ 0.4 m3/min (24m3/h) đến 67.5m3/min (4,050m3/h). Cột áp: từ 0.1 kg/cm2 (1,000mmAq) đến 0.8 kg/cm2 (8,000mmAq). Motor đi kèm từ 1Hp (0.75kW) đến 100Hp (75kW).

Mua ngay

Hệ thống giảm thanh giúp máy chạy êm Hiệu suất hoạt động đạt 80% Tiêu thụ năng lượng trung bình Độ bền và tuổi thọ vận hành cao. Lưu lượng: từ 0.4 m3/min (24m3/h) đến 67.5m3/min (4,050m3/h). Cột áp: từ 0.1 kg/cm2 (1,000mmAq) đến 0.8 kg/cm2 (8,000mmAq). Motor đi kèm từ 1Hp (0.75kW) đến 100Hp (75kW).

Mua ngay