Những điều cần lưu ý khi sử dụng và lắp đặt đồng hồ nước

* Cách chọn đồng hồ nước Khi lựa chọn đường kính đồng hồ nước cần biết lưu lượng dòng chảy trong đường ống. Cần lựa chọn đồng hồ nước sao cho lưu lượng của dòng chảy tương đương hoặc gần với lưu lượng định mức (Qn/Q3) của đồng hồ nước chứ không phải dựa trên … Đọc tiếp Những điều cần lưu ý khi sử dụng và lắp đặt đồng hồ nước