Showing all 9 results

Đồng hồ nước DN20 lắp ống phi 27mm đo lưu lượng nước sạch nước lạnh nước cấp, nước nóng, nước sinh hoạt, nước thải đã qua xử lý nhà dân phòng trọ chung cư, nhà máy có lưu lượng xả thải thấp. Qn=2,5m3/h