Showing all 11 results

Đồng hồ nước DN40 lắp ống phi 48mm, 49mm đo lưu lượng nước sạch nước lạnh nước cấp, nước sinh hoạt, nước thải đã qua xử lý, nước nóng dạng cơ và dạng điện tử. Kết nối với đường ống bằng kiểu bắt ren hoặc bắt bích thân đồng, thân gang, thân inox…