630.000 

LIÊN HỆ 0915 023 128.  Giá chiết khấu vui lòng gọi.

3.600.000 

LIÊN HỆ 0915 023 128 Giá chưa bao gồm phí đo thử nghiệm. Giá số lượng lớn vui lòng gọi.

3.730.000 

LIÊN HỆ 0915 023 128 Giá chưa bao gồm phí kiểm định. Giá số lượng lớn vui lòng gọi.

3.900.000 

LIÊN HỆ 0915 023 128. Giá chưa gồm phí đo thử nghiệm. Giá số lượng lớn vui lòng gọi.

4.100.000 

LIÊN HỆ 0915 023 128 Giá chưa bao gồm phí đo thử nghiệm. Số lượng lớn vui lòng gọi.

3.200.000 

LIÊN HỆ 0915 023 128 Giá chưa gồm phí đo thử nghiệm. Giá số lượng lớn vui lòng gọi.

1.000 

LIÊN HỆ 0915 023 128. Hãng sản xuất: Sensus Đức. Model: MeiStream. Cấp chính xác B. DN40-DN50-DN65-DN80-DN100-DN200-DN300.

1.000 

LIÊN HỆ 0915 023 128. Hãng sản xuất: Sensus Đức. Cấp chính xác C (cấp 2). Model: MeiStream Plus. DN40-DN50-DN80-DN100-DN200